अध्यक्ष:
श्री
.  रामचंद्र दत्तात्रय लेले
मो.: 0
98203 62150

उपाध्यक्ष:
श्री
. विश्वेश सदाशिव लेले
मो.: 0
98926 81146
ईमेल: vishweshlele@yohoo.co.in

 

कार्याध्यक्ष:
श्री
. भास्कर वामन लेले
मो.: 098500 85959
ईमेल: bhaskarlele@gmail.com

कार्यवाह:
श्री
. श्रीकांत वसंत लेले
मो.:
80971 80798
ईमेल: lelehitwardhak@gmail.com

कोषाध्यक्ष:
श्री
. विनायक कृष्णाजी लेले
मो.:
98200 43249
ईमेल: vinayaklele1812@gmail.com

सहकार्यवाह:
श्री
. विजय पांडुरंग लेले
मो.:
98694 77951
ईमेल: vijulele50@yahoo.com

सहकोषाध्यक्ष
श्री. प्रकाश दिनकर लेले
मो.: 98201 36710
ईमेल: pradlele@gmail.com